left left left left left left


pracownicy / dyrekcja i kadra pedagogiczna


Dyrektor Szkoły - mgr Marlena Dumkiewicz

W naszej szkole poszczególnych przedmiotów
w roku szkolnym 2020/2021 uczą następujący nauczyciele:


 

copyright © 2017     AU