right right right rightpracownicy / dyrekcja i kadra pedagogiczna


Dyrektor Szkoły - mgr Grażyna Tadajewska

W naszej szkole poszczególnych przedmiotów
w roku szkolnym 2017/2018 uczą następujący nauczyciele:


JĘZYK POLSKI
mgr Grażyna Tadajewska kl. V-VI
mgr Żaneta Sadowska kl.IV,VII

JĘZYK ANGIELSKI
mgr Agnieszka Białecka kl. "O" i I-VII

JĘZYK NIEMIECKI
mgr Hanna Majas kl. VII


MATEMATYKA
mgr Adam Urban kl. IV-VIi

PRZYRODA
mgr Jolanta Klimek kl. IV-VI

GEOGRAFIA
mgr Jolanta Klimek kl. VII

HISTORIA/HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO
mgr Żaneta Sadowska kl. VI-VII
mgr Lucyna Jabłońska kl. IV-V


BIOLOGIA
mgr Janina Nowicka kl. VII


FIZYKA
mgr Krzysztof Seroczyński kl. VII


CHEMIA
mgr Emilia Zapolska kl. VII


ZAJĘCIA KOMPUTEROWE/INFORMATYKA
mgr Adam Urban kl. IV-VII


MUZYKA
mgr Paulina Waruszewska kl. IV-VII

ZAJĘCIA TECHNICZNE/TECHNIKA
mgr Adam Urban kl.IV-VIPLASTYKA
mgr Iwona Iglantowicz kl. IV-VII

RELIGIA
mgr Jagoda Kondeja kl. "0", VI-VII
mgr Hanna Stec-Zbonikowska kl. I-V

WYCHOWANIE FIZYCZNE
mgr Mateusz Kołakowski kl. IV-VII

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE
mgr KARINA PLISZKA kl. VII


NAUCZANIE ZINTEGROWANE
mgr Paulina Waruszewska kl.I

mgr Edyta Boguszewska kl.II
mgr Angelika Dobek kl. III


ODDZIAł KL."0"
mgr Iwona Iglantowicz
ODDZIAł PRZEDSZKOLNY

mgr Agnieszka Kulwicka

BIBLIOTEKA
mgr Żaneta Sadowska
mgr Jolanta Klimek

PEDAGOG SZKOLNY
mgr Tadeusz Skuzjus

LOGOPEDA
mgr Marzena Adamowicz

 

copyright © 2017     AU