pracownicy / pielęgniarka szkolnaPIELĘGNIARKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
Naszą pielęgniarką szkolną jest Pani Irena Grudzień, która jest
w naszej szkole w każdy piątek w godz. 9.00-12.00
Do głównych zadań Pani Ireny należy
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami a w szczególności:
-wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
-współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów.
-diałania zmierzające do wczesnego wykrycia rónego typu zaburzeń u uczniów
-poradnictwo czynne dotyczące uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi
-działania w zakresie promocji zdrowia sportu, rekreacji uczniów
-poradnictwo i pomoc psychologiczna,
-współpraca z rodzicami nauczycielami i społecznością lokalną w zakresie profilaktyki zdrowotnej
tel.056 4745009 lub 4745074 w każdy piątek w godz.9.00-12.00
TERMINY FLUORYZACJI
w roku szkolnym 2017/2018
NR
KOL
DATA
1 2017-10-27
2 2017-12-08
3 2018-01-18
4 2018-03-02
5 2018-04-13
6 2018-05-25

 

copyright © 2016     AU