pracownicy / pielęgniarka szkolnaPIELĘGNIARKA SZKOLNA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019
Naszą pielęgniarką szkolną jest Pani Irena Grudzień, która jest
w naszej szkole w każdą środę w godz. 8.30-11.30
Do głównych zadań Pani Ireny należy
Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami a w szczególności:
-wspieranie rozwoju i edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
-współdziałanie na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia uczniów.
-diałania zmierzające do wczesnego wykrycia rónego typu zaburzeń u uczniów
-poradnictwo czynne dotyczące uczniów z problemami zdrowotnymi, społecznymi i szkolnymi
-działania w zakresie promocji zdrowia sportu, rekreacji uczniów
-poradnictwo i pomoc psychologiczna,
-współpraca z rodzicami nauczycielami i społecznością lokalną w zakresie profilaktyki zdrowotnej
tel.56 4745009 lub 4745074 (Ośrodek Zdrowia w Biskupcu)
TERMINY FLUORYZACJI
w roku szkolnym 2018/2019
NR
KOL
DATA
1 2018-10-24
2 2018-12-05
3 2019-01-16
4 2019-02-27
5 2019-04-10
6 2019-05-22

 

copyright © 2016     AU