BIP

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szwarcenowie jest samodzielną jednostką organizacyjną prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego Gminę Biskupiec. Szkoła jest publiczna, sześcioklasowa, nie posiada filii.

W skład Zespołu Szkolno Przedszkolnego wchodzą:
1. Publiczne Przedszkole w Szwarcenowie
2. Szkoła Podstawowa w Szwarcenowie

Szkołą kieruje dyrektor – Grażyna Tadajewska.

W szkole zatrudnieni są pracownicy na następujących stanowiskach:

  • nauczyciel
  • sekretarka
  • pedagog szkolny
  • woźny
  • konserwator

DANE PODMIOTU

ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W SZWARCENOWIE
NIP: 8771477773
REGON: 362084350
ADRES: SZWARCENOWO 36
13-340 BISKUPIEC

1.PUBLICZNE PRZEDSZKOLE W SZWARCENOWIE
NIP: 8771477773
REGON: 361137044
ADRES: SZWARCENOWO 36
13-340 BISKUPIEC

2. SZKOŁA PODSTAWOWA W SZWARCENOWIE
NIP: 8771477773
REGON: 001271182
ADRES: SZWARCENOWO 36
13-340 BISKUPIEC

Województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Powiat NOWOMIEJSKI
Gmina/Dzielnica lub Delegatura BISKUPIEC –
Ulica, miejscowość SZWARCENOWO 36,
Poczta 13-340 BISKUPIEC

OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA O PRACY

obecnie brak
PRZETARGI

OBECNIE BRAK/a>

obecnie brak
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

obecnie brak

PETYCJE, ZAPYTANIA PUBLICZNE, WNIOSKI

Petycja w sprawie inicjatywy-Dbajmy o Komfort Najmłodszych " wzorowa łazienka" IV edycja programu szczegóły:www.wzorowalazienka.pl http://www.wzorowalazienka.pl z dnia 4 września 2017


Dyrektor Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Szwarcenowie informuje, że łazienki w budynku szkolnym są wyremontowane, a ich stan czystości nie budzi zastrzeżeń. Dlatego też nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w IV edycji programu " Wzorowa łazienka"

Instrukcja korzystania ze strony podmiotowej BIP

Zgodnie z § 9.3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej – strony podmiotowe Biuletynu Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Szwarcenowie – prowadzone są w formie wydzielonej części witryny www podmiotu.

Dostęp do BIP Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szwarcenowie uzyskuje się poprzez kliknięcie w menu górnym witryny z lewej stronu– pozycji Buletyn Informacji Publicznej „BIP” ()symbol graficzny)

Menu to przenosi internautę do wydzielonej części witryny www poświęconej prowadzeniu Biuletynu Informacji Publicznej.

Część BIP charakteryzuje się podziałem na części tematyczne wyodrębnione kolorem czerwonym – które zawierają poszczególne zagadnienia o charakterze BIP.


REDAKCJA BIP

Adres redakcji:
Zespół Szkolno Przedszkolny
Szwarcenowo 36
13-340 Biskupiec
e-mail: spszwarcenowo@poczta.onet.pl

Redaktor strony BIP:
Grażyna Tadajewska
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szwarcenowie
e-mail: spszwarcenowo@poczta.onet.pl

KONTAKT I LOKALIZACJA

Dane adresowe

Sespół Szkolno-Przedszkolny w Szwarcenowie

Szwarcenowo 36

13-340 Biskupiec

tel./fax: 56 4745407

tel.kom: 690915407

mail: spszwarcenowo@poczta.onet.pl
 

copyright © 2009     AU